Kvinne sitter på gulvet med masse esker

Medlemmer i et boligbyggelag har forkjøpsrett på omsetning av boliger i borettslag og andre boligsammenslutninger tilknyttet boligbyggelaget. Som ordet sier er «forkjøpsrett» en rettighet noen har til å kjøpe en eiendom tilknyttet et aktuelt boligbyggelag, foran andre som ikke er medlem.

Denne retten er basert på ansiennitet, altså hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget.

Etterhvert som nye generasjoner skal inn i boligmarkedet oppstår det behov for oppklaring av begreper, regler og praksiser. I denne guiden finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Er det noe du savner så hører vi gjerne fra deg.

FÅ ANSIENNITET FRA I DAG!

INNHOLD

 1. Hva er forkjøpsrett?
 2. Hva er ansiennitet?
 3. Hvem kan benytte forkjøpsrett?
 4. Hvordan vet jeg at det er forkjøpsrett?
 5. Når gjelder ikke forkjøpsretten?
 6. Hva er forhåndsavklart forkjøpsrett?
 7. Hva er fastprisavklaring?
 8. Hva er felles forkjøpsrett?
 9. Oppsummering

Hva er forkjøpsrett?

Personer som er medlem av et boligbyggelag, står først i køen for å kjøpe boliger formidlet via dette boligbyggelaget.

Det vil si, boliger som boligbyggelaget tidligere har bygget, da kalt tilknyttede boliger, eller boliger som skal bygges.

Har du forkjøpsrett, kan du melde interesse for boligen før den blir lagt ut for salg, eller overta avtalen til en annen budvinner, med de samme vilkårene og den samme prisen som er avtalt mellom budvinner og selger.

Det forutsetter at du har lengre ansiennitet enn budvinneren, eller at budvinneren ikke er medlem av boligbyggelaget boligen er tilknyttet.

Det betyr at mange har opplevd å bli utrolig skuffet over å miste drømmeboligen selv om de vant budrunden. 

Hva er ansiennitet?

Ansienniteten er tiden du har vært medlem i boligbyggelaget.

Den regnes fra dagen boligbyggelaget mottok den første innbetalingen på medlemskapet.

For eksempel, meldte du deg inn i 2010, har du ansiennitet fra dette året og datoen innbetalingen ble gjort.

 

Far og sonn med armer i kors

 

Hvem kan benytte forkjøpsrett?

Monica Kjelberget er BORIs fagansvarlig for forkjøpsrett. Hun forteller at forkjøpsrett er mest vanlig ved salg av boliger i borettslag, men at det også kan forekomme forkjøpsrett knyttet til salg av andre eierformer, som boliger i eierseksjonssameie.

De fleste borettslag tilbyr forkjøpsrett for egne andelseiere og beboere, men også for medlemmer av boligbyggelaget eller utbyggerselskapet.

Derfor trenger du ikke selv å bo i det aktuelle borettslaget for å kunne benytte deg av forkjøpsretten. Du står fritt til å bruke forkjøpsretten i alle borettslag som er knyttet til det aktuelle boligbyggelaget, så lenge det er vedtektsfestet.

En bolig kan overdras til andre, og da vil ikke forkjøpsretten gjelde.

Hvordan vet jeg at det er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett skal oppgis i boligannonsen og i prospektet.

Fristen for å melde bruk av forkjøpsrett er vanligvis fem hverdager fra annonsen legges ut på boligbyggelagets hjemmeside. Den kan også vare lenger, det vil det være opplyst om i annonsen.

Forkjøpsretten gjelder både brukte boliger og boliger som skal bygges.

Boligbyggelagene legger selv ut informasjon om nye boligprosjekter, og medlemmene er de som først får denne informasjonen. Her kan du da tidlig melde interesse for boligene.

Hvordan kan jeg benytte forkjøpsrett?

 • For å kunne benytte deg av forkjøpsrett må du være medlem i et boligbyggelag. 
 • Du kan selv melde deg inn eller du kan overta et medlemskap. Det betinger at medlemskapet ikke er knyttet til en bolig.
 • Det kan være du har foreldre som er villige til å overføre sitt medlemskap til deg, da overtar du også deres ansiennitet. Du får likevel ikke lenger ansiennitet enn din egen alder. Dersom deres ansiennitet er eldre enn deg, vil din ansiennitet gjelde fra dagen du ble født, ved overtakelse av medlemskap. Overføring av medlemskap er kostnadsfritt, men evt. skyldig kontingent må være betalt før overføringen kan finne sted.

Er det for eksempel BORI som er ditt boligbyggelag, må du fylle ut et eget meldeskjema for forkjøpsrett og sende det til BORI før fristen for å melde forkjøpsrett går ut.

Husk at du må legge ved dokumentasjon på finansiering sammen med meldingen, enten det er finansieringsbevis eller kontaktinformasjon til din rådgiver i banken.  Skjema for å melde forkjøpsrett finner du i på boligbyggelagets hjemmeside.

Når du melder forkjøpsrett trenger du ikke å gå inn i en budrunde.

Når gjelder ikke forkjøpsretten?

Forkjøpsretten gjelder bare i de tilfellene hvor boligen skal selges eller ved bytte av bolig.

Den gjelder ikke dersom en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn. I tillegg kan også juridisk andelseier, slik som stat, fylkeskommune og kommune overføre boligen sin til leietaker.

Hva er forhåndsavklart forkjøpsrett?

Hender som haandhilser over et bord med dokumenter, iphone og ipad

 

Den forhåndsavklarte forkjøpsretten fungerer slik at boligbyggelaget annonserer på sine nettsider at den aktuelle boligen skal selges.
De som vil benytte forkjøpsrett må melde sin interesse for boligen innen meldefristen som er opplyst for den aktuelle boligen.

Salget gjennomføres med en vanlig budrunde, hvor budgiverne kan kjenne til at noen har meldt sin interesse. Når budgivningen er avsluttet vil megleren informere boligbyggelaget om pris og vilkår. Boligbyggelaget har da fem dager på å avklare hvorvidt den eller de som har meldt forkjøpsrett ønsker å kjøpe boligen til den forhåndsavklarte prisen og om de har lang nok ansiennitet til å gå foran den opprinnelige budvinneren.

Hva er fastprisavklaring?

Dersom forkjøpsretten avklares på etterskudd, sender megleren inn salgsopplysningene til boligbyggelaget etter at avtalen er inngått. 

Boligbyggelaget har da en maksfrist på tyve dager til å annonsere forkjøpsrett av boligen, og avklare om noen av medlemmene ønsker å benytte forkjøpsretten.

Etter at forkjøpsretten er annonsert har boligbyggelagets medlemmer fem dager på å melde forkjøpsrett, og de som melder seg forplikter seg til å overta kjøpet med den avtalen som foreligger mellom selger og budvinner.

Hva er felles forkjøpsrett?

Du kan benytte medlemskapet i ditt lokale boligbyggelag, til å skaffe deg en bolig et annet sted. Flere boligbyggelag har inngått et samarbeid for å kunne gi sine medlemmer flere fordeler i boligmarkedet. 

Du kan altså benytte ansienniteten du har opparbeidet deg i et boligbyggelag for å skaffe deg boliger på forkjøpsrett hos et annet boligbyggelag. Lengste ansiennitet du får er fra 1. januar 2003, som var da ordningen om felles forkjøpsrett trådte i kraft.

Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å benytte forkjøpsretten, dersom det ender med boligkjøp. Om du finner en bolig du ønsker å kjøpe i et annet boligbyggelag enn ditt eget, kan du kontakte det nye boligbyggelaget og få veiledning til hvordan du går frem.

Det er likevel gunstig å beholde medlemskapet i det boligbyggelaget du allerede er medlem i og har ansiennitet i. Du kan være medlem i flere boligbyggelag.

Det kan jo være at du ønsker å flytte igjen senere i livet, eller at du har barn du ønsker å overføre medlemskapet til. 

En oppdatert oversikt over hvilke boligbyggelag som tilbyr felles forkjøpsrett finner du på Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL). 

SE LISTEN HER

Oppsummering

 • Forkjøpsrett er en rett medlemmer i et boligbyggelag har.
 • Medlemmer står “først i køen” når boliger tilknyttet boligbyggelaget skal selges. 
 • For å bruke forkjøpsretten må medlemmet melde i fra til boligbyggelaget, og finansieringen må være i orden. 
 • Medlemmer med lengst ansiennitet står sterkest. 
 • Flere boligbyggelag har avtaler med boligbyggelag i andre områder, slik at forkjøpsretten kan benyttes på tvers.

Murblokker med ulike farger

 

FÅ ANSIENNITET FRA I DAG!