Mor, far og to doetre har piknik i hagen

Ingen ansiennitet går til spille

 1. Introduksjon til BORI Familie
 2. Hva er BORI Familie?
 3. Hva er annerledes enn før?
 4. Ingen ansiennitet går til spille
 5. Ansiennitet og forkjøpsrett
 6. Overføring av ansiennitet
 7. Hvem omfattes av BORI Familie?
 8. Eksempler på bruk av BORI Familie
 9. Spørsmål og svar om BORI Familie

Introduksjon til BORI Familie

bori-familie-animasjon-bredde-tekst

FÅ ANSIENNITET MED BORI FAMILIE FRA I DAG!

Hva er BORI Familie?

I mai 2020 lanserte vi BORI Familie. Som første boligbyggelag i landet myker BORI BBL opp en 85 år gammel praksis for å gjøre det lettere for yngre mennesker å skaffe seg bolig. Dette er en mulighet til å dele opp opparbeidet ansiennitet på flere om medlemskapet arves eller gis bort til noen i familien. BORI Familie er delingsøkonomi i praksis.

Fordelene er flere, men den viktigste fordelen er at du kan gi bort eller overføre hele eller deler av ansienniteten din akkurat som du vil, til hvem du vil innenfor familien.

– Ved å foreta denne oppmykingen blir medlemskapet i BORI enda mer attraktivt, systemet blir mer rettferdig og det blir lettere for barn og barnebarn av våre medlemmer å komme inn på boligmarkedet, sier Johnny Brevik administrerende direktør i BORI.

BORI er det eneste boligbyggelaget som har denne løsningen. Og bakgrunnen for opprettelsen av den er enkel; at medlemmer skal kunne kjenne at en overføring av ansiennitet er rettferdig.

Du kan lese kortversjonen om BORI Familie her.

 

«Ved å foreta denne oppmykingen blir medlemskapet i BORI enda mer attraktivt, systemet blir mer rettferdig.»
Adm. direktør Johnny Brevik i BORI

Hva er annerledes enn før?

Overføring av medlemskap har fulgt de samme reglene i alle norske boligbyggelag siden 1935. Medlemskapet kan overføres ved arv eller gave innen den nærmeste familie. Den opparbeidede ansienniteten følger da med til mottakeren. Dette har gjort det mulig for mottakeren å benytte besteforeldres eller foreldres ansiennitet til å komme foran i køen når forkjøpsretten benyttes.

Tradisjonelt ble opparbeidet ansiennitet overført til bare ett familiemedlem. Da ble også hele ansienniteten overført fra en person til en annen. Det kunne fort bety at ett av barna, som regel den eldste, stakk av med hele ansienniteten, mens søsknene ble stående tomhendte igjen.

Slik er det fremdeles i alle andre boligbyggelag i Norge.

Les også: Derfor oppsto boligbyggelagene

– Dette systemet fremstår i dag som urettferdig og unødig rigid. Rettigheter som medlemmer lojalt har opparbeidet gjennom flere tiår kan gå tapt, og kun ett familiemedlem kan nyte godt av en «fast track» til boligmarkedet. Vi har derfor valgt å myke opp reglene, sier Brevik.

Johnny Brevik

BORI snur nå opp ned på ordningen og gjør den mer rettferdig ved at alle i familien kan dele opp ansienniteten slik det passer dem. Altså kan foreldrene dele sin ansiennitet ut til alle barna, ikke bare ett.

Det er kun BORI som lar medlemmene dele opp og overføre ansienniteten slik det passer dem og familien best.

 

«Systemet fremstår i dag som urettferdig og unødig rigid. Rettigheter som medlemmer lojalt har opparbeidet gjennom flere tiår kan gå tapt. Vi har derfor valgt å myke opp reglene.»
Adm. direktør Johnny Brevik i BORI

 

Ingen ansiennitet går til spille

Den gamle ordningen hvor hele ansienniteten måtte overføres til én person, medførte ofte at mange verdifulle ansiennitetsår forsvant som dugg for solen.

Det foregikk slik: En pappa har 40 års ansiennitet. Eldstedatteren på 22 år trenger ansiennitet for å kjøpe en leilighet på forkjøpsrett. Pappa er grei og overfører sin ansiennitet. Datteren får 22 års ansiennitet, mens 18 års ansiennitet bare forsvinner.

Forklaringen er enkel. Pappa må overføre hele sin ansiennitet, og datteren kan ikke få lengre ansiennitet enn fra sitt fødselsår.

Les også: Urettferdig at så mange  ansiennitetsår skal forsvinne

Med BORI Familie blir situasjonen en annen. Nå kan pappa overføre de nødvendige 22 årene som trengs, og beholde de resterende 18 årene selv. Han kan deretter overføre dem til ett av de andre barna når han vil.

Har både du og din respektive medlemskap i boligbyggelag? Det kan lønne seg, da har dere enda mer ansiennitet å gå på. Du kan lese mer om det her.

Ansiennitet og forkjøpsrett

Ansienniteten er noe av det mest verdifulle du har som medlem i et boligbyggelag. Det er nemlig den som kan avgjøre om du får den boligen du ønsker deg.

For med ansiennitet kommer forkjøpsrett og muligheten til å sikre deg drømmeboligen foran alle andre som også har lyst på den.

Du kan lese alt om ansiennitet og forkjøpsrett her.

Overføring av ansiennitet

Nettopp fordi ansienniteten er så verdifull, er det fint at den kan komme til nytte for andre familiemedlemmer gjennom overføring. Du kan overføre ansienniteten din til ektefelle, samboer (minst to år som må dokumenteres), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje for deg eller ektefellen din.

Det betyr altså at bestemor kan overføre sin ansiennitet til barnebarna, mens nevøer eller nieser aldri kan få noen glede av grandtante Agathes ansiennitet.

Her finner du overføringsskjema ved deling av ansiennitet

En bestemor holder rundt sine to barnebarn som kysser henne på kinnetDet gikk ikke lange tiden etter at BORI lanserte muligheten, at den ble brukt. 

HER kan du lese om Julie og Bente som er de første i Norge til å dele opp ansiennitet fra et medlemskap i et boligbyggelag. 

Hvem omfattes av BORI Familie?

Er det bare å dele ut ansiennitet i øst og vest nå da? Ti år hit og 20 år dit?

Det er selvfølgelig noen regler og bestemmelser for hvem som kan dele ansienniteten med hvem, og når det kan skje.

Heldigvis er reglene enkle:

 • Det er kun medlemmer som ikke har en andel knyttet til bolig, som kan overføre eller motta deler av medlemskap. 
 • Kun hele år kan overføres, med unntak av deling av medlemskap knyttet til dødsbo.
 • Medlem som beholder deler av medlemskapet selv, beholder også sitt andelsnummer. Mottakere av deler av medlemskap får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Dersom et medlem overfører hele sitt medlemskap, fordelt på flere personer, vil en av mottakerne beholde det opprinnelige andelsnummeret. Øvrige mottakere av deler av medlemskapet får nytt andelsnummer. Ansiennitet fordeles etter søknad fra opprinnelig medlem. Mottakere av deler av medlemskap som får nytt andelsnummer og plikter å betale lovpålagt andelskapital og medlemskontingent for inneværende år.
 • Mottakere av deler av medlemskap som allerede er medlemmer av boligbyggelaget vil få oppjustert sin ansiennitet til det de har mottatt av år, med de unntak som gjelder i henhold til pkt. 4.5 i utfyllende regler om medlemskap. Det vil si at ansiennitet ikke kan være lengre enn mottakers fødselsdato.
 • Bekreftelse på splittet medlemskap og nytt andelsnummer må foreligge fra boligbyggelaget før medlemmet kan melde bruk av forkjøpsrett.
 • Det er ingen karantenetid forbundet med splittelse av medlemskap.

Dersom du eier en bolig i et borettslag, kan du ikke overdra andelen til andre. For å bo der, må du være medlem i boligbyggelaget.

Eksempler på bruk av BORI Familie

Her har vi satt opp to eksempler på hvordan BORI Familie kan bidra til å hjelpe flere familiemedlemmer lenger frem i boligkøen. Det er ikke sikkert at disse eksemplene ligner helt på din situasjon, men du kan få svar på hvordan BORI Familie kan tilpasses ditt og din families behov ved å ta kontakt med oss på e-post medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00, velg tastevalg 1. 

Eksempel én - far deler med sine barn:

Svein (52) har 30 års ansiennitet. Datteren Sigrid finner drømmeleiligheten, men trenger 15 års ansiennitet for å ta den på forkjøpsrett. Hun får 15 år av Svein og kan juble for ny leilighet.

Svein har fremdeles 15 års ansiennitet igjen som han kan overføre til Sigrids lillebror Ståle, når den tiden kommer.

En far ligger på magen paa sofaen mens soenn og datter ligger oppaa han og ler

Eksempel to - bestemor deler med sine barnebarn:

Randi (74) har 51 års ansiennitet. Hun synes det er på tide å hjelpe de tre barnebarna et stykke på vei inn i boligmarkedet. Derfor deler hun ansienniteten i tre like deler og overfører 17 år til hver av dem. Dermed kommer de langt på vei når de skal ut på boligmarkedet.

FÅ ANSIENNITET MED BORI FAMILIE FRA I DAG!

Spørsmål og svar om BORI Familie

 Her har vi samlet noen av spørsmålene vi har fått om BORI Familie. Kanskje du også får svar på noe du lurer på. Du kan også se infografikk under spørsmålene. 
 

1. Jeg har 27 års ansiennitet som jeg kunne tenke meg å overføre til mine tre barnebarn. Må jeg dele likt med ni år til hver?
Du kan dele ansienniteten på barnebarna akkurat som du vil. Ni år til hver, for eksempel. Eller 12, åtte og syv år til hver. Du velger den fordelingen du finner best og riktigst.

2. Jeg har lang ansiennitet i BORI som jeg aldri kommer til å benytte. Jeg har ingen livsarvinger og har heller ikke lyst til å overføre den til noen andre i familien. Kan jeg dele ansienniteten på mine to beste venner?
Ansiennitet i boligbyggelaget kan bare overføres til familie eller samboende. Venner faller ikke inn under ordningen. 

3. Vi er et par som har vært samboende i noen år. Leiligheten er knyttet til mitt BORI-medlemskap med en ansiennitet på nærmere 30 år. Nå skal vi gå hver til vårt, og jeg synes det ville være rettferdig om jeg kunne overføre noe av min ansiennitet til ham. Kan jeg det?

Hvis du tenker å bli boende i leiligheten, er det ingen ting du kan gjøre, siden ansienniteten er knyttet til andelen din i borettslaget. Hvis du derimot tenker å flytte, og ikke har kjøpt en annen BORI-leilighet, kan du overføre så mange år som du ønsker til din samboer.

4. Jeg har 44 års ansiennitet som jeg ønsker å gi videre til mine to barnebarn på ti og 14 år. Kan jeg dele den likt slik at de får 22 års ansiennitet hver?

Heldige barnebarn! Men de får ikke ansiennitet lenger tilbake enn til eget fødselsår, altså ti og 14 års ansiennitet. Det betyr at du har 20 år igjen som du kan bruke selv, eller gi bort til andre familiemedlemmer.

5. Min datter bor i et BORI-borettslag og ønsker å overta en større leilighet i laget, som hun vet blir ledig snart. Hun har imidlertid for kort ansiennitet til å ta den på forkjøpsrett. Kan jeg overføre de årene hun trenger fra min ansiennitet?
Siden hun allerede bor i et tilknyttet borettslag og har en andel knyttet til den boligen, kan hun dessverre ikke motta deler av din ansiennitet.

6. Jeg arvet 30 års ansiennitet fra bestemoren min for et par år siden fordi jeg var det eldste barnebarnet. Kan jeg gi bort halvparten til lillebroren min?
Nå går det helt fint. Med BORI Familie kan du dele ansienniteten med broren din slik du vil.

7. Jeg har ingen egne barn, men er onkel til to flotte nevøer som nærmer seg alderen for å kjøpe egen bolig. Kan jeg overføre mitt medlemskap og min ansiennitet til dem?
I utgangspunktet kan du bare overføre til nære familiemedlemmer. Nevøer og nieser faller dermed utenfor i første omgang. Løsningen her er imidlertid å overføre hele medlemskapet til den ene av guttenes foreldre, altså din bror eller søster, som så igjen kan overføre en halvpart videre til hvert av sine barn.

8. Vi har arvet en borettslagsleilighet etter vår bestemor. I hennes BORI-medlemskap ligger nærmere 60 års ansiennitet. Arver vi ansienniteten også, og kan vi eventuelt dele den mellom oss barnebarna?
Det går ikke an å dele ansienniteten hvis en av dere blir boende i leiligheten. Men hvis dere selger boligen, kan dere dele bestemors ansiennitet mellom dere som dere ønsker.

9. Jeg bor i et BORI-borettslag og har 40 års ansiennitet. Kan jeg dele denne på mine to barn?
Dessverre. Ordningen gjelder ikke hvis medlemskapet ditt er knyttet til boligen du bor i nå.

10. Jeg har syv års ansiennitet. Kan jeg dele den likt mellom mine to barn?
Du kan kun overføre hele år, så lenge medlemskapet ikke er knyttet til et dødsbo. Du må enten overføre tre år til den ene og fire år til den andre, ellers kan du gi bort tre år til dem hver og beholde ett år selv.

11. Jeg skal få ni år av ansienniteten til min mor. Hun har sendt inn søknadsskjema. Jeg er ikke medlem av BORI fra før. Hvor fort kan jeg melde forkjøpsrett på en bolig?
Du må vente til du har fått en bekreftelse fra BORI at ansienniteten er overført til deg. Den blir sendt til deg så snart vi ser at du har innbetalt fakturaen vi sendte til deg på den lovpålagte andelskapitalen og årskontingenten. Jo, fortere du betaler fakturaen, jo fortere kan du melde forkjøpsrett på en bolig.

12. Jeg vil overføre 30 år av min ansiennitet til min datter. Hvordan gjør jeg det?
Du må fylle ut et søknadsskjema som du sender inn til BORI. Det finner du her. Når BORI mottar søknaden, vil det bli sendt en faktura til datteren din på den lovpålagte andelskapitalen og medlemskontingenten for inneværende år. Når fakturaen er innbetalt, vil 30 år av din ansiennitet bli flyttet over til det nye medlemskapet til din datter.

13. Vår far gikk bort i vinter, og det står et medlemskap i hans navn med en ansiennitet på 45 år. Vi er to søsken som ønsker å overta medlemskapet. Kan vi dele ansienniteten?
Ja, dere kan dele ansienniteten likt da medlemskapet er knyttet til et dødsbo – 22,5 år på hver. En av dere vil beholde det opprinnelige medlemsnummeret, mens den andre må opprette et nytt medlemskap. Når det er gjort, vil vi fordele ansienniteten likt på dere.

14. Jeg skal få 11 års ansiennitet av min bror, og han skal beholde resten selv. Beholder han medlemsnummeret? Deler vi det?
Broren din beholder medlemsnummeret sitt. Du vil få ditt eget medlemsnummer etter at du har innbetalt andelskapitalen og medlemskontingenten.

bori-familie-infografikk
FÅ ANSIENNITET MED BORI FAMILIE FRA I DAG!
 
BORI BBL er blant Norges største boligaktører. Organisasjonen har mer enn 35.000 medlemmer og leverer tjenester til over 700 borettslag og boligsameier med til sammen over 26.000 boliger. BORI er i sterk vekst og utvider og forbedrer stadig sine medlems- og kundetilbud, blant annet gjennom etableringen av Boligbanken i 2019.